Förtroendevalda hos oss

Övrigt (22 st)

Här hittar du till exempel råd eller arbetsgrupper i kommunen.

Namn
Kommunalråd
Nämndsorganisationskommitté
Coompanion, Kooperativ Utveckling i Halland
Folkhälso- och trygghetsrådet i Varberg
Gemensamma nämnden för hemsjukvård och hjälpmedel
Gode män vid fastighetsbildningsmyndigheten
Kattegatts kustvattenråd
Kommunassurans
Lokalt Ledd Utveckling Halland
Patientnämnd i Halland
Kommun- och regionledningsforum Halland
Samordningsförbundet Halland
Viskans Vattenråd, förbundsstämma
Samordningsförbundet Halland, ägarsamråd
Styrgrupp för samverkan för gymnasieskolan i Halland
Varbergs kommuns byggnadspris
Varbergs kommuns hållbarhetspris
Kommunalt pensionärsråd
Kommunala tillgänglighetsrådet
Nämndemän vid Varbergs Tingsrätt
Vigselförrättare i Varbergs kommun
Kommunfullmäktiges gruppledare