Förtroendevalda hos oss

Bolag (12 st)

Kommunen har intresse i ett antal bolag. Kommunfullmäktige har det yttersta ägaransvaret och beslutar bland annat vilka bolag som ska finnas och utser styrelse med mera. Här presenteras våra bolag och dess styrelser.

Namn
Varbergs Stadshus AB
Hallands Hamnar AB
Hallands Hamnar Varberg AB
Marknad Varberg
Varbergs Bostads AB
Parkering i Varbergs Bostad AB
Varberg Energi AB
Varberg Energimarknad AB
Arena Varberg AB
Varbergs Fastighets AB
Varberg Vatten AB
Vatten & Miljö i Väst AB