Förtroendevalda hos oss

Statliga nämnder (2 st)

Det är regeringen som utser vilka förtroendevalda som sitter i de statliga nämnderna. Det administrativa arbetet kring de statliga nämnderna utförs av anställda i kommunen.

Namn
Kärnkraftskommunernas samarbetsorgan
Lokal säkerhetsnämnd vid Ringhals kärnkraftverk