Förtroendevalda hos oss

Utskott (9 st)

Några av nämnderna har utskott. De som sitter här utses av nämnden själv.

Namn
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Kommunstyrelsens personalutskott
Hamn- och gatunämndens arbetsutskott
Miljö- och hälsoskyddsnämndens arbetsutskott
Socialnämndens utskott
Förskole- och grundskolenämndens arbetsutskott
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens arbetsutskott
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott
Byggnadsnämndens arbetsutskott