Förtroendevalda hos oss

Kommunalförbund (2 st)

Kommunalförbund är en form för samverkan som kommuner och landsting kan ingå i, dit vissa verksamhetsområden överlämnas. Ett vanligt exempel på en sådan verksamhet är räddningstjänst.

Namn
Kommunalförbundet Räddningstjänsten Väst
Sjuhärads kommunalförbund