Förtroendevalda hos oss

Morgan Börjesson (KD)

Kontaktinformation

Telefon:
0340-66 53 85 (bostad)
070-516 72 90 (mobil)

Postadress:
Källstorp 49 432 65 Väröbacka
(bostad)

E-post:
bo.ivar.morgan.borjesson@varberg.se

Uppdrag (10 st)

OrganisationUppdragPeriod
Gode män vid fastighetsbildningsmyndigheten Ledamot 2019-01-01 - 2022-12-31
Kommunala tillgänglighetsrådet Ledamot 2019-01-15 - 2022-12-31
Kommunfullmäktige Ledamot 2018-10-15 - 2022-10-14
Kommunfullmäktiges gruppledare Gruppledare 2018-10-01 - 2022-10-14
Kommunfullmäktiges valberedning Ledamot 2018-10-15 - 2022-10-14
Kommunstyrelse Ledamot 2019-01-01 - 2022-12-31
Kommunstyrelsens personalutskott Ledamot 2019-01-01 - 2022-12-31
Nämndsorganisationskommitté Ledamot 2019-01-01 - 2022-12-31
Socialnämnd Ledamot 2019-01-01 - 2022-12-31
Sparbanksstiftelsen, huvudmän Ledamot 2019-05-01 - 2023-04-30