Förtroendevalda hos oss

Kent Norberg (S)

Kontaktinformation

Telefon:
073-255 24 20 (mobil)
0733-379 415 (arbete)

Postadress:
Krabbes väg 21 432 52 Varberg
(bostad)

E-post:
kent.norberg@varberg.se

Uppdrag (15 st)

OrganisationUppdragPeriod
AB Varbergs Folkrestaurants stipendiestiftelse Ledamot 2019-01-01 - 2022-12-31
Arena Varberg AB Ersättare för ombud 2019-05-01 - 2023-04-30
Kommunfullmäktige Ersättare 2018-10-15 - 2022-10-14
Kommunfullmäktiges valberedning Ledamot 2018-10-15 - 2022-10-14
Kommunstyrelse Ledamot 2019-01-01 - 2022-12-31
Kommunstyrelsens arbetsutskott Ersättare 2019-01-01 - 2022-12-31
Kommunstyrelsens personalutskott Ledamot 2019-01-01 - 2022-12-31
Krisledningsnämnd Ersättare 2019-01-01 - 2022-12-31
Stiftelsen Lindhovs Stenvalvsbro Ersättare 2019-01-01 - 2022-12-31
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnd Ledamot 2019-01-01 - 2022-12-31
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens arbetsutskott Ledamot 2019-01-01 - 2022-12-31
Valnämnd Vice ordförande 2019-01-01 - 2022-12-31
Varbergs Fastighets AB Vice ordförande 2019-05-01 - 2023-04-30
Varbergs kommuns hållbarhetspris Ledamot 2019-01-15 - 2022-12-31
Varbergs Stadshus AB Ersättare 2019-05-01 - 2023-04-30