Förtroendevalda hos oss

Jana Nilsson (S)

Kontaktinformation

Telefon:
070-542 81 18 (mobil)
0340-881 18 (arbete)

Postadress:
Växthusgränd 21 432 34 Varberg
(bostad)

E-post:
jana.nilsson@varberg.se

Uppdrag (21 st)

OrganisationUppdragPeriod
Coompanion, Kooperativ Utveckling i Halland Ersättare för ombud 2019-01-01 - 2022-12-31
Folkhälso- och trygghetsrådet i Varberg Ledamot 2019-01-01 - 2022-12-31
Hallands Hamnar AB Ersättare för ombud 2019-05-01 - 2023-04-30
Hallands Hamnar Varberg AB Ersättare för ombud 2019-05-01 - 2023-04-30
Kommun- och regionledningsforum Halland Ledamot 2019-01-01 - 2022-12-31
Kommunalråd 2.e vice ordförande 2019-01-01 - 2022-12-31
Kommunfullmäktige Ledamot 2018-10-15 - 2022-10-14
Kommunfullmäktiges gruppledare Gruppledare 2015-01-01 - 2022-10-14
Kommunfullmäktiges valberedning Vice ordförande 2018-10-15 - 2022-10-14
Kommunstyrelse 2.e vice ordförande 2019-01-01 - 2022-12-31
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2.e vice ordförande 2019-01-01 - 2022-12-31
Krisledningsnämnd 2.e vice ordförande 2019-01-01 - 2022-12-31
Kärnkraftskommunernas samarbetsorgan Ledamot 2019-01-01 - 2022-12-31
Lokal säkerhetsnämnd vid Ringhals kärnkraftverk Vice ordförande 2019-01-01 - 2022-12-31
Marknad Varberg Ersättare för ombud 2019-05-01 - 2023-04-30
Nämndsorganisationskommitté 2.e vice ordförande 2019-01-01 - 2022-12-31
Samordningsförbundet Halland, ägarsamråd Ersättare för ombud 2019-01-15 - 2022-12-31
Sjuhärads kommunalförbund Ersättare 2019-01-15 - 2022-12-31
Stiftelsen Världsarvet Grimeton Ersättare 2019-01-01 - 2022-12-31
Varbergs Stadshus AB 2.e vice ordförande 2019-05-01 - 2023-04-30
Världsarvsrådet för Grimetons Radiostation Ledamot 2019-01-01 - 2022-12-31