Förtroendevalda hos oss

Jeanette Qvist (S)

Kontaktinformation

Telefon:
0340-27 92 07 (bostad)
073-396 13 11 (mobil)

Postadress:
Mantalsvägen 1 432 54 Varberg
(bostad)

E-post:
jeanette.qvist@varberg.se

Uppdrag (20 st)

OrganisationUppdragPeriod
AB Varbergs Folkrestaurants stipendiestiftelse Ledamot 2019-01-01 - 2022-12-31
Folkhälso- och trygghetsrådet i Varberg Ledamot 2019-01-01 - 2022-12-31
Kattegatts kustvattenråd Ersättare 2019-01-01 - 2022-12-31
Kommunassurans Ersättare för ombud 2019-01-01 - 2022-12-31
Kommunfullmäktige Ledamot 2018-10-15 - 2022-10-14
Kommunfullmäktiges valberedning Ledamot 2018-10-15 - 2022-10-14
Kommunstyrelse Ledamot 2019-01-01 - 2022-12-31
Kommunstyrelsens arbetsutskott Ledamot 2019-01-01 - 2022-12-31
Kommunstyrelsens personalutskott Vice ordförande 2019-01-01 - 2022-12-31
Krisledningsnämnd Ledamot 2019-01-01 - 2022-12-31
Kärnkraftskommunernas samarbetsorgan Ersättare 2019-01-01 - 2022-12-31
Lokal säkerhetsnämnd vid Ringhals kärnkraftverk Ledamot 2019-01-01 - 2022-12-31
Nämndsorganisationskommitté Ledamot 2019-01-01 - 2022-12-31
Parkering i Varbergs Bostad AB Ersättare för ombud 2019-05-01 - 2023-04-30
Styrgrupp för samverkan för gymnasieskolan i Halland Ledamot 2019-01-15 - 2022-12-31
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnd Vice ordförande 2019-01-01 - 2022-12-31
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens arbetsutskott Vice ordförande 2019-01-01 - 2022-12-31
Varbergs Bostads AB Ersättare för ombud 2019-05-01 - 2023-04-30
Varbergs Fastighets AB Ersättare för ombud 2019-05-01 - 2023-04-30
Varbergs Stadshus AB Ledamot 2019-05-01 - 2023-04-30