Förtroendevalda hos oss

Christofer Bergenblock (C)

Kontaktinformation

Telefon:
0340-857 71 (bostad)
070-823 68 00 (mobil)

Postadress:
Babordsvägen 15 432 75 Träslövsläge
(bostad)

E-post:
christofer.bergenblock@varberg.se

Uppdrag (18 st)

OrganisationUppdragPeriod
Folkhälso- och trygghetsrådet i Varberg Ledamot 2019-01-01 - 2022-12-31
Föreningen Sveriges Ekokommuner Ledamot 2019-05-01 - 2023-04-30
Kommunalråd 1:e vice ordförande 2019-01-01 - 2022-12-31
Kommunfullmäktige Ledamot 2018-10-15 - 2022-10-14
Kommunfullmäktiges gruppledare Gruppledare 2018-10-15 - 2022-10-14
Kommunfullmäktiges valberedning Ledamot 2018-10-15 - 2022-10-14
Kommunstyrelse 1:e vice ordförande 2019-01-01 - 2022-12-31
Kommunstyrelsens arbetsutskott 1:e vice ordförande 2019-01-01 - 2022-12-31
Kommunstyrelsens personalutskott Ordförande 2019-01-01 - 2022-12-31
Krisledningsnämnd 1:e vice ordförande 2019-01-01 - 2022-12-31
Kärnkraftskommunernas samarbetsorgan Ersättare 2019-01-01 - 2022-12-31
Lokal säkerhetsnämnd vid Ringhals kärnkraftverk Ledamot 2019-01-01 - 2022-12-31
Nämndsorganisationskommitté 1:e vice ordförande 2019-01-01 - 2022-12-31
Samordningsförbundet Halland, ägarsamråd Ombud 2019-01-15 - 2022-12-31
Sjuhärads kommunalförbund Ledamot 2019-01-15 - 2022-12-31
Stiftelsen Hallands länsmuseer Ledamot 2019-01-01 - 2022-12-31
Stiftelsen Världsarvet Grimeton Ordförande 2019-01-01 - 2022-12-31
Varbergs Stadshus AB 1:e vice ordförande 2019-05-01 - 2023-04-30